Invitation til MsBIP møde #76

april 13, 2023 by · Leave a Comment 

Så er vi klar med endnu et MsBIP møde. Det afholdes mandag d. 8. maj hos Microsoft i Lyngby med Orange Man som sponsor på forplejningen. På agendaen har vi to indlæg omhandlende enterprise brugen af Power BI.

  • Velkomst og nyt fra MsBIP
  • Præsentation af Orange Man
  • Power BI governance strategy, Ásgeir Gunnarsson
  • Pause – netværk og let forplejning
  • Power BI source control and DevOps, Just Blindbæk

Tilmelding er åben via: http://msbip.dk/moeder/msbip-moede-nr-76/

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.