Møder

Der afholdes aftenmøder (typisk kl. 17-20) seks til otte gange årligt skiftevis i Aarhus (Østjylland) og Storkøbenhavn. Mødested er hos en virksomhed som byder på mad og drikke til deltagerne.

Der vil være 2-3 primært tekniske indlæg fra enten gruppens egne medlemmer eller eksterne gæstetalere. Et indlæg kan f.eks. være præsentation af en speciel sej feature eller en case. Hvert møde indledes med et kort update fra MsBIP og en præsentation af virksomheden der ligger lokaler til, så de kan profilere sig for deltagerne. Der er desuden indlagt en pause på 30 minutter så deltagerne kan få stillet sult og tørst samt netværke med de andre deltagere.

Eksempler på tidligere indlæg:

  • SSAS Performance testing
  • Writeback fra Excel til SSAS
  • Teknisk intro til Spark og DeltaLake i Synapse
  • Overblik over BI nyhederne i SQL Server
  • Many-To-Many Relationships in DAX
  • Layered Partitioning – (re)load your data fast
  • Data Engineering with Azure Databricks
  • Analysis Services DevOps med Tabular Editor
  • Building an Azure Lakehouse in 60 minutes

Planlagte møder:

[events_list category=8]

Senest 50 afholdte møder:

[events_list category=8 scope=”past” order=”DESC”]