Opsamling fra MsBIP møde nr. 1

november 2, 2011 by · Leave a Comment 

Her kommer slides fra det første møde i MsBIP der blev afholdt onsdag d. 26. oktober hos TDC i Aarhus. Der var deltagelse af 15 medlemmer der repræsenterede 11 forskellige virksomheder. Stemningen var meget positiv og der var bred enighed om at konceptet med aftenmøder skulle fastholdes. Der var en general snak om hvordan snittet skal være mellem møderne i Aarhus og København, da nogle medlemmer vil være villige til at tage turen på tværs, mens de fleste vil prioritere dem i Aarhus.

Agenda med links til slides:

Der blev aftalt at der skulle oprettes en “emne bank” med forslag til indlæg der kan præsenteres på fremtidige møder. Til dette formål vil der blive oprettet en diskussion på LinkedIn, hvor medlemmer kan oprette emner – både dem som de er interesseret i at høre mere om, men også meget gerne dem de selv vil fortælle om.

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.