MsBIP møde nr. 18

26 feb 2014 - 17:30

Rehfeld, Banegårdspladsen 18, Aarhus

Program:

  • 17:30-17:50: Velkomst
  • 17:50-19:00: MDS – Used for more than just data management, Kenneth Michael Nielsen
  • 19:00-19:30: Let bespisning og netværk
  • 19:30-20:30: Unit testing Analysis Services, Just Thorning Blindbæk

Tilmelding foregår via indmeldelse i MsBIP møde nr. 18 gruppen på LinkedIn. Bemærk at der er begrænsede pladser og tilmeldingen derfor kan bliver lukket. Efterfølgende tilmeldinger vil komme på venteliste.

Begge indlæg afholdes også til SQLSaturday #275 i København og beskrivelsen er derfor på engelsk. Det er ikke afgjort hvorvidt indlæggene også afholdes på engelsk.

MDS – Used for more than just data management

This session will give you an idea for some alternative uses of Master Data Management. And how Easy it is to instantiate MDS from SSIS with T-SQL and stored procedures. Also a short walk through of the tools in MDS from sql server 2012

Unit testing Analysis Services

Attend this session to get an overview of two different approaches to automate your testing of Analysis Services cube. The first approach captures snapshot of the cube metadata/structure and a representative sample of values from all measures. With a set of reports it is possible to compare the snapshot and find the differences – ie before and after deployment. The second approach uses the test framework nBI to test result sets, performance, syntax, structure and dimension members.