MsBIP møde nr. 25

9 dec 2014 - 17:00

Kapacity, Kolding Åpark, Kolding

Agenda

  • Velkomst
  • Præsentation af Kapacity
  • Data Mining Tools i Excel
  • Azure Machine Learning
  • In database scoring med PMML

Temamøde om data mining. Tilmelding er åben ved indmeldelse i MsBIP møde nr. 25 LinkedIn gruppen.

Her følger beskrivelse af de tre indlæg:

Data Mining Tools i Excel, Christian Winther Kristensen

Learn how to use the free SQL server data mining add-ins for Excel. These add-ins enable super users and analysts to easily create advanced data analysis using the data mining algorithms in SSAS without needing to be SQL server technical specialists or hardcore statisticians. It is also an excellent set of tools for a BI developer doing data analysis in Excel or making a POC of a data mining model. The session will be mostly demos showing how to use some of the typically used data mining algorithms on classic business problems like:

  • Analyzing key influencers
  • Detect categories (clustering/segmentation)
  • Prediction
  • Forecasting using time series
  • Market basket analysis

 

Azure Machine Learning, David L. Bojsen

I vil i denne session få en hurtig gennemgang af Azure ML, en sammenligning imellem Azure ML og traditionel SSAS Data mining, samt en ultra kort introduktion til nogle af de nye værktøjer i Azure som spiller sammen med Machine Learning

 

In database scoring med PMML, Kim Lillesøe

PMML anvendes til at score data på SQL severen og giver analytikeren mulighed for at vælge sit foretrukne analytiske værktøj til opbygning af data mining modeller.