MsBIP møde #68 hos KMD

marts 9, 2022 by · Leave a Comment 

Det er med ekstra STOR glæde, at vi nu kan åbne tilmelding til MsBIP møde nr. 68 der afholdes tirsdag d. 15. marts hos KMD i Aarhus (Skejby).

Vi startede planlægningen af dette møde for over to år siden, men måtte af gode grunde udskyde afholdelsen – har så flere gang haft tilløb til at få det på benene og nu lykkedes det endeligt! 

Verden har jo naturligt ændret sig siden vi lavede den oprindelige agenda og den er således justeret og indeholder følgende:

  • Velkomst og nyt fra MsBIP
  • Kort intro til KMD DIMA
  • Pseudonymiseret Datawarehouse
  • Sikret udviklingsmiljø
  • Pause til netværk inkl. fast og flydende føde
  • Teknisk intro til Spark og DeltaLake i Synapse
  • Azure Synapse Serverless SQL

Smut videre og foretag din tilmelding samt læs mere om de fire indlæg.

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.