Temamøde om Power BI – indlæg søges!

november 2, 2015 by · Leave a Comment 

PowerBISå er vi klar med datoen for det næste næste møde – det bliver onsdag d. 18. november hos Aarhus Kommune. MsBIP møde nr. 32 afholdes i anledning af besøg af Alberto Ferrari fra Italien, som er i Aarhus for at afholde kursus om henholdsvis Power BI og DAX.

Det bliver et temamøde om Power BI, hvor Alberto naturligvis vil afholde det ene indlæg – et indlæg han vil skrue sammen afhængig af fokus for de andre indlæg. Målet er at have 3-4 forskellige vinkler, så nu har du chancen for at fremvise din viden og kompetencer indenfor Power BI. Det kunne f.eks. være:

  • Nyheder i Power BI desktop
  • Hvordan laves og anvendes Custom Visuals
  • Fra Excel til Power BI
  • Hvordan opretter man sin egen content pack
  • Mobile Apps – nu og i fremtiden
  • Tips og tricks med Q&A

Det var bare en hurtig brainstorm, som gerne skulle illustrere at der er rigtig mange spændende vinkler og fokusområder. Giv et prej, hvis du gerne vil på scenen. Indlæg kan vare fra 20 til 45 minutter alt efter indhold.

Tilmelding til mødet forventes at åbne i starten af næste uge.

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.