Medlem nummer 400!

september 20, 2013 by · Leave a Comment 

Så nåede vi endnu en milepæl i MsBIP – vi er nu oppe på imponerende 400 medlemmer der alle på den ene eller anden måde arbejder professionelt med Microsoft Business Intelligence i Danmark.

Allerede om en måned når vi endnu en milepæl, da det så er 2 år siden det første møde blev afholdt. På disse to år er der afholdt ikke mindre end 14 møder med samlet 496 tilmeldte fordelt på 211 forskellige medlemmer.

Der skal lyde en stor tak for opbakningen.

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.