Invitation til MsBIP møde nr. 12

februar 7, 2013 by · Leave a Comment 

Det er med store glæde, at jeg kan annoncere at vi afholder møde igen allerede d. 12. marts. Vi får derved afholdt tre møder på årets første tre måneder – sikke en start på 2013. Ambitionen er dog stadig blot at afholde møder hver anden måned. Den primære årsag til afholdelsen af møde nr. 12 er at Alberto Ferrari har tilbudt at holde indlæg, da han er i Aarhus og afholde den verdensberømte SSAS Tabular Workshop – en mulighed vi bestemt ikke takker nej til! Skulle hilse og sige, at der stadig er ledige pladser på workshoppen.

Alberto’s indlæg har titlen “Excel 2013 PowerPivot in Action” og er dermed en gentagelse af det han, med stor succes, præsenterede på MsBIP møde nr. 9  i København i november. Klik ind på http://msbip.dk/events/60/msbip-mode-nr-12/ og læs en nærmere beskrivelse af indlægget.

Ikke nok med at vi får besøg fra Italien, så er det også lykkedes at overtale Thomas Skytte Damø og Liv Tornquist fra Microsoft til at kigge forbi. De er netop i disse dage i Redmond til intern Microsoft træning i HDInsight og Big Data, hvilket de vil give en debriefing omkring.

Mødet afholdes hos d60 i deres nye lokaler på Søren Frichs Vej 34 A i Aarhus. Vi starter ud med spisning fra kl. 17:30 til 18:00, hvorefter den faglige del tager over. Vi forventer at slutte af kl. 21:00. Tilmeldingen foregår efter vanlig stil via en sub-gruppe i LinkedIn.

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.