Invitation til MsBIP møde nr. 7

juli 6, 2012 by · Leave a Comment 

Da vores næste møde afholdes kort tid efter sommerferien, kommer invitationen allerede nu. Dermed har der desværre ikke været tid og overskud til at opsætte en afstemning om emner til agendaen. Mødet afholdes torsdag d. 23. august kl. 17-20 hos Rehfeld i København.

Custom assemblies i MDX
Demonstration af hvordan man kan lave et custom assembly, som man kalder fra MDX. Helt konkret vil der blive vist “Fremsøgning af dimensionseelementer i SSAS”.
Indlægget bliver præsenteret af Jens Vestergaard.

Power View
Det nye og meget omtalte interaktive data udforskning og visualiserings værktøj fra Reporting Services gruppen. Der vil blive givet en introduktion til mulighederne og de begrænsninger som værktøjet har her i 1. version. Der vil derudover være masser af demoer – både til hvordan man udvikler og anvender Power View.
Indlægget bliver præsenteret af Just Blindbæk.

Som et nyt tiltag vil vi forsøge os med et “bonus” indlæg, hvor Erik Svensen vil vise hvordan man i PowerPivot uden brug af macroer kan lave “udskrift af sæt af emner valgt i slicer”.

Syntes du et, to eller alle tre indlæg lyder interessante, så husk at tilmeld dig til mødet via LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=4516007

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.