Emner til kommende møder

februar 16, 2012 by · Leave a Comment 

MsBIP er kommet flyvende fra start med afholdelse af tre møder i løbet af de første 5 måneder. Det seneste møde havde fremmøde fra 27 medlemmer og vi er alt i alt nu oppe på 126 medlemmer i LinkedIn gruppen.

Vi aftalte allerede på det første møde, at vi skulle oprette en “Emne bank”. Ideen er at have et katalog med spændende emner og indlæg der kan præsenteres på de fremtidige møder. Smut ind på LinkedIn og skriv det du gerne vil høre noget om, men også gerne hvis du har et emne du gerne vil præsentere. Det kan være en lille smart gemt feature et overblik over noget nyt i SQL Server 2012 eller måske en case.

Hvad angår kommende møder, så har Alberto Ferrari tilbudt at holde et indlæg når han kommer til Aarhus for at afholde PowerPivot workshop. Mødet afholdes efter planen torsdag d. 8. marts – information om tilmelding følger…

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.