Vejledende afstemning om emner til MsBIP møde nr. 2

november 15, 2011 by · Leave a Comment 

Efter et veloverstået første møde i MsBIP er det nu tid til at kigge frem mod næste møde som afholdes mandag d. 12. december kl. 17 til 20 hos Microsoft i Hellerup.

Der er netop blevet oprettet en afstemning på LinkedIn (http://linkd.in/tAMGzV), hvor det er muligt at “få hørt sin stemme” i forhold til hvilke to emner der skal på dagsordnen. Der kan stemmes mellem følgende fem emner:

  • SSAS Performance Testing
  • Manuel data entry i SQL Server – forskellige metoder
  • PowerPivot 2.0
  • Power View (codename Cresent)
  • Overblik over BI nyhederne i SQL Server 2012

Afstemningen løber frem til og med på mandag d. 21/11 hvorefter dagsordnen fastsættes. Det er muligt at tilmelde sig mødet ved at melde sig ind i “MsBIP møde nr. 2” undergruppen.

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.