50 medlemmer – hvornår når vi 100?

oktober 12, 2011 by · Leave a Comment 

Så rundede vi de 50 medlemmer i vores LinkedIn gruppe med en pæn spredning mellem arkitekter, konsulenter, udviklere, analytikere og projekt ledere. Medlemmerne kommer fra 25 forskellige virksomheder, så her er spredningen også stor. Geografisk er fordelingen lidt skæv med flest medlemmer fra det jyske.

Top 10 virksomheder:

Geografi:

Hjælp meget gerne med at sprede budskabet om gruppen. Jeg tror forholdvis let vi kan nå de 100 medlemmer og vil også tro vi kan komme op på 200 som arbejder professionelt med Microsoft Business Intelligence i Danmark.

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.