UpcomingMsBIP møde nr. 64

juni 25, 2020 by · Leave a Comment 

Gratis for medlemmer


  • 08/09/2020
    19:30 - 21:00

Hvis det er første gang du tilmelder dig et møde via MsBIP.dk vil du automatisk få oprettet en profil. Alternativt skal du logge ind med den profil du fik oprettet ved tidligere tilmelding og derefter tilmelde dig mødet.

Dette møde er virtuelt og vil fokusere på Azure Synapse Analytics.

Agenda

  • Velkomst
  • Azure Synapse Analytics, Simon Whiteley
  • QA
  • Kahoot Quiz

Mere information om indlægget vil blive publiceret senere. Servicen er stadig i preview og udvikles dermed stadig… Vi vil på dette møde sikre, at vi får det latest and greatest 🙂

About Just Blindbæk
Admin

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.