MsBIP møde nr. 13

13 maj 2013 - 17:00

Rehfeld, Blegdamsvej 104C, København

På agendaen er følgende to indlæg:

BI i SharePoint i en public kontekst (Rasmus Reinholdt)

  • Hvad virker hvor – og hvordan får man de features der ikke virker i en public / anonymous kontekst til at virke alligevel.
  • Muligheder og begrænsninger i Microsofts BI platform / SharePoint i en public kontekst med udgangspunkt i eSundhed.dk.
  • Hoved fokus er på PowerPivot, PowerView, Reporting services, PerformancePoint, samt InfoPath og hvordan disse i samspil kan muliggøre et public Bi site

Office 365 BI i skyen (Thomas Skytte)

Emnet BI i skyen indeholder en del flere muligheder end blot Office 365, så indlægget vil starte med et overblik. Derefter vil der blive dykket ned i Office 365 specifikt.

Overblik over BI i skyen:

  • BI og Data Warehouse virtuelle servere i skyen
  • HDInsight for Windows Azure
  • Azure Reporting
  • Office 365 herunder Sharepoint Online Power View, Visio Services og PowerPivot workbooks

Tilmelding til mødet foregår via LinkedIn, hvor man skal indmeldes i MsBIP møde nr. 13 grupppen.