Møder

Det er målet at der afholdes aftenmøder (kl. 17-20 eller 18-21) seks til otte gange årligt skiftevis i Aarhus (Østjylland) og Storkøbenhavn. Mødested er hos en virksomhed som byder på mad og drikke til deltagerne.

Der skal være 2-3 primært tekniske indlæg fra enten gruppens egne medlemmer eller eksterne gæstetalere. Et indlæg kan f.eks. være præsentation af en speciel sej feature eller en case. Hvert møde indledes med et kort update fra MsBIP og en præsentation af virksomheden der ligger lokaler til, så de kan profilere sig for deltagerne. Der er desuden indlagt en spisepause på 30 minutter til, at deltagerne kan få stillet sult og tørst samt netværke lidt.

Eksempler på indlæg:

  • SSAS Performance testing
  • Writeback fra Excel til SSAS
  • Custom assemblies i MDX
  • Overblik over BI nyhederne i SQL Server
  • Many-To-Many Relationships in DAX
  • Layered Partitioning – (re)load your data fast
  • Data Engineering with Azure Databricks
  • Analysis Services DevOps med Tabular Editor
  • Building an Azure Lakehouse in 60 minutes

Planlagte møder:

Seneste 50 afholdte møder: