MsBIP 2 år – en status

oktober 28, 2013 by · 2 Comments 

Det er nu to år siden det første møde i MsBIP blev afholdt – nærmere præcis blev det afholdt d. 26. oktober 2011 hos TDC med 14 tilmeldte. Siden da er der afholdt yderligere 14 møder og deltagerantallet er løbende steget, så der gennemsnitlig har været 36 tilmeldte til hver af møderne. Den oprindelig ambition med et møde hver anden måned er derved mere en indfriet, hvilket i højgrad skyldes at der har været mange virksomheder som har tilbudt sig som værter. Der skal derfor lyde en stor tak til de 11 virksomheder som dels har ligget lokale til møderne, men også budt på både mad og drikke til deltagerne. Microsoft, Platon og Rehfeld har været vært til mere end et møde.

En anden meget vigtig ingrediens er de indlæg som er blevet afholdt på møderne – det er blevet til 27 forskellige indlæg (se tabel til højre) fordelt på følgende 18 forskellige speakere:  Just Blindbæk (7), Alberto Ferrari (7), Stephan Stoltze (3), Kasper Kamp Simonsen (2), Marco Russo (2), Thomas Skytte Damø (2), Daniel Otykier (2), Morten Post (1), David Peter Hansen (1), Heine Fjord Nielsen (1), Bjørn Dörr Jensen (1), Michael Barrett (1), Mads Carsten Brink Hansen(1), Rasmus Reinholdt (1),  David L. Bojsen (1), Jens Vestergaard (1) og Jesper Bork (1). Flere indlæg har været afholdt på møder både i øst og vest, hvilket betyder at der er afholdt 31 indlæg i alt. Der skal lyde en kæmpe tak til alle som har afholdt indlæg.

Det er værd at bemærke at flere af de indlæg som vores “lokale” speakere har afholdt på MsBIP møderne efterfølgende er blevet submitted til og afholdt på internationale konferencer. Det er lækkert at MsBIP på den måde kan fungere som en “rugekasse” :-)

Generelt har det været meget nemt at finde værter til møderne, mens det har krævet lidt mere at finde speakere. Det har i høj grad fungeret ved at jeg har “prikket” mine personlige kontakter og netværk og i mindre grad ved at medlemmer selv har henvendt sig. Håber meget at denne tendes vil ændre sig fremadrettet og flere har mod på at holde indlæg, således at vi kan blive ved med at afholde indholdsrige og spændende møder til vores alles fælles glæde.

Over halvdelen af medlemmerne – mere præcist har 221 været tilmeldt et eller flere møder. Fem medlemmer har være tilmeldt mere end halvdelen af møderne – Just Blindbæk (14), Martin Eriksen (9), Thomas Veng (9), Kasper Kamp Simonsen (9) og Jesper Bork (8).

Statistik over deltagere på møderne er fremstillet i PowerPivot via cut’n'paste fra LinkedIn sub-grupperne, da der desværre ikke findes et tilgængeligt API til udtræk af data. Derved er eneste mulighed for at få oversigter over hvilke virksomheder som er repræsenteret, at lave en simpel søgning i LinkedIn. Ikke overraskende er det BI konsulenthusene der dominere en top 5 liste.

Totalt er der per dags dato imponerende 412 medlemmer i vores LinkedIn gruppe, hvoraf 398 har markeret deres primære lokation til at være Danmark. København er meget naturligt repræsenteret med flest medlemmer, men har kun lige over halvdelen, mens resten er bosat vest for Storebælt.

Hermed slutter en statistisk gennemgang af de første to år. Ønsker du mere information om tankerne bag MsBIP, så læs mit personlige blog indlæg “Hvorfor MsBIP?” på blog.justB.dk.

Medlem nummer 400!

september 20, 2013 by · Leave a Comment 

Så nåede vi endnu en milepæl i MsBIP – vi er nu oppe på imponerende 400 medlemmer der alle på den ene eller anden måde arbejder professionelt med Microsoft Business Intelligence i Danmark.

Allerede om en måned når vi endnu en milepæl, da det så er 2 år siden det første møde blev afholdt. På disse to år er der afholdt ikke mindre end 14 møder med samlet 496 tilmeldte fordelt på 211 forskellige medlemmer.

Der skal lyde en stor tak for opbakningen.

Tilmelding til MsBIP møde nr. 15

september 19, 2013 by · 1 Comment 

Mødet afholdes hos Jyllands-Posten i Aarhus onsdag d. 23. oktober kl. 17 til 20. Mødet bliver en kopi af sidste møde i København, da det er lykkedes at overtale begge speakere at holde deres meget succesfulde og spændende indlæg endnu en gang. Det var ellers planen vi skulle have haft besøg af Alberto Ferrari, men han kommer desværre ikke til Aarhus i denne omgang.

Aftenen indledes som vanligt med en velkomst og kort intro til MsBIP efterfulgt af en præsentation fra værten Jyllands-Posten og hvordan de arbejder med Microsoft BI. Derefter går vi over til de to faglige indlæg:

BIML and EzAPI – Two approaches to creating SSIS packages programmatically (Daniel Otykier)

In this talk, we are going to explore some of the benefits and drawbacks of creating SSIS packages from code. There are basically two practical approaches to this; BIML, which is an XML-based scripting language that integrates nicely with your existing SSIS solutions through BIDSHelper; and EzAPI, which is a C# library that makes it easy to build your packages from scratch in an object-oriented fashion. We will be looking at various samples for both approaches. BIML and EzAPI are valuable time-savers when it comes to repetitive tasks, such as extracting data from multiple tables. In addition, both allow you to build completely metadata-driven SSIS solutions that are very easy to maintain and extend. Lastly, we will provide references to online resources containing useful code snippets and samples.
(This talk is intended for an SSIS-experienced audience. Programming experience is not necessary although some parts of the talk assume a basic understanding of programming concepts.)

Power BI – Self service BI in the cloud (David L. Bojsen)

In this session we will look at the new kid in town – Power BI for Office 365.
We will go thru all of the tools that are part of this offering as well as look at real world use scenarios.
Power BI will enable business users worldwide to work with and visualize their data in familiar tools, and afterwards share and collaborate around their findings.

Tilmelding foregår via indmeldelse i MsBIP møde nr. 15 gruppen på LinkedIn. Bemærk at Jyllands-Posten har forhøjet sikkerhed, hvilket betyder at tilmeldingsfristen er d. 21. oktober kl. 12:00, da der skal afleveres navneliste. Samtlige deltagere skal medbringe og vise billed ID (kørekort/pas) ved ankomst.

Agenda og invitation til MsBIP møde nr. 14

august 22, 2013 by · Leave a Comment 

Begge indlæg til MsBIP møde nr. 14 er nu på plads og vi kan hermed udsende en officiel invitation. Mødet indledes med en velkomst og kort intro til MsBIP efterfulgt af en præsentation af Kapacity og hvordan de arbejder med Microsoft BI. Derefter går vi over til den faglige del, hvor vi denne gang opfylder hensigten om et meget teknisk emne og et emne rettet mere mod forretningen.

BIML and EzAPI – Two approaches to creating SSIS packages programmatically (Daniel Otykier)

In this talk, we are going to explore some of the benefits and drawbacks of creating SSIS packages from code. There are basically two practical approaches to this; BIML, which is an XML-based scripting language that integrates nicely with your existing SSIS solutions through BIDSHelper; and EzAPI, which is a C# library that makes it easy to build your packages from scratch in an object-oriented fashion. We will be looking at various samples for both approaches. BIML and EzAPI are valuable time-savers when it comes to repetitive tasks, such as extracting data from multiple tables. In addition, both allow you to build completely metadata-driven SSIS solutions that are very easy to maintain and extend. Lastly, we will provide references to online resources containing useful code snippets and samples.
(This talk is intended for an SSIS-experienced audience. Programming experience is not necessary although some parts of the talk assume a basic understanding of programming concepts.)

Power BI – Self service BI in the cloud (David L. Bojsen)

In this session we will look at the new kid in town – Power BI for Office 365.
We will go thru all of the tools that are part of this offering as well as look at real world use scenarios.
Power BI will enable business users worldwide to work with and visualize their data in familiar tools, and afterwards share and collaborate around their findings.

Som tidligere udmeldt afholdes mødet hos Kapacity i København torsdag d. 5. september kl. 17 til 20. Tilmelding foregår via indmeldelse i MsBIP møde nr. 14 gruppen på LinkedIn.

Efterårets møder og events

august 6, 2013 by · Leave a Comment 

Hvilken fantastisk sommer vi har haft i Danmark i år :-) Håber I alle har nydt den rigtig meget og er friske til et efterår med en masse spændende Microsoft BI events. Der er planlagt afholdelse af tre MsBIP møder frem til jul – det første afholdes hos Kapacity i København torsdag d. 5. september. Agendaen er endnu ikke helt på plads, men det kan afsløres, at det ene emne bliver “BIML and EzAPI – Two approaches to creating SSIS packages programmatically”. Invitation til mødet udsendes snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Det seneste møde blev også afviklet i København og planen er egentlig at afholde møderne skiftevis i København og Aarhus. Der er dog en god grund til at vi afviger planen. Vi får nemlig besøg af både Alberto Ferrari og Chris Webb i Aarhus i efteråret. Alberto afholder “Advanced DAX Workshop” d. 22.-24. oktober, mens Chris afholder “Real World Cube Design and Performance Tuning with Analysis Services” kursus d. 3.-5. december. De har begge sagt ja til at holde indlæg på MsBIP møder i forbindelse med deres besøg i Aarhus.

Foruden de tre MsBIP møder afvikler PASS også tre konferencer, som fortjener lidt opmærksomhed. I oktober afholdes deres store PASS Summit, som i år er flyttet til østkysten af USA. Derudover afholdes der i år to SQLRally i Europa – begge i starten af november i henholdsvis Stockholm og Amsterdam.

Husk altid at holde jer ajour med MsBIP event kalenderen – tag f.eks. et kig på de tre konferencer der ligger i foråret. Har du en event til kalenderen, så tøv ikke med at sende den ind.

Tilmelding til møde nr. 13 er åben

april 17, 2013 by · Leave a Comment 

Så er det igen blevet tid til et møde i København. Mødet afholdes mandag d. 13. maj kl. 17 til 20 hos Rehfeld på Østerbro, hvor vi har to “front-end” indlæg på agendaen – henholdsvis BI i skyen og BI i public kontekst. Sidstnævnte vil tage udgangspunkt i eSundhed.dk, som er en offentlig SharePoint portal med anvendelse af PowerPivot, PowerView, Reporting services, PerformancePoint og InfoPath. Rasmus Reinholdt fra Rehfeld vil gennemgå mulighed og begrænsninger og hvordan man får de forskellige features til at virke i en public / anonymous kontekst. Det andet indlæg vil blive præsenteret af Thomas Skytte og vil omhandle Office 365 BI i skyen. Tilmelding til mødet foregår som altid via gruppe på LinkedIn. Vel mødt.

Husk husk husk at der i den kommende weekend (19.-20. april) afholdes SQLSaturday konference i København. Knald godt og gratis arrangement med en masse gode danske og udenlandske speakere. Husk også at der to uger senere afholdes SQLBits konference i Nottingham. Hvis du skal afsted, så husk at meld dig ind i LinkedIn gruppen Danskere på SQLBits 11.

Invitation til MsBIP møde nr. 12

februar 7, 2013 by · Leave a Comment 

Det er med store glæde, at jeg kan annoncere at vi afholder møde igen allerede d. 12. marts. Vi får derved afholdt tre møder på årets første tre måneder – sikke en start på 2013. Ambitionen er dog stadig blot at afholde møder hver anden måned. Den primære årsag til afholdelsen af møde nr. 12 er at Alberto Ferrari har tilbudt at holde indlæg, da han er i Aarhus og afholde den verdensberømte SSAS Tabular Workshop – en mulighed vi bestemt ikke takker nej til! Skulle hilse og sige, at der stadig er ledige pladser på workshoppen.

Alberto’s indlæg har titlen “Excel 2013 PowerPivot in Action” og er dermed en gentagelse af det han, med stor succes, præsenterede på MsBIP møde nr. 9  i København i november. Klik ind på http://msbip.dk/events/60/msbip-mode-nr-12/ og læs en nærmere beskrivelse af indlægget.

Ikke nok med at vi får besøg fra Italien, så er det også lykkedes at overtale Thomas Skytte Damø og Liv Tornquist fra Microsoft til at kigge forbi. De er netop i disse dage i Redmond til intern Microsoft træning i HDInsight og Big Data, hvilket de vil give en debriefing omkring.

Mødet afholdes hos d60 i deres nye lokaler på Søren Frichs Vej 34 A i Aarhus. Vi starter ud med spisning fra kl. 17:30 til 18:00, hvorefter den faglige del tager over. Vi forventer at slutte af kl. 21:00. Tilmeldingen foregår efter vanlig stil via en sub-gruppe i LinkedIn.

Tilmelding til MsBIP møde nr. 11 er åben

januar 10, 2013 by · Leave a Comment 

Opbakningen til de seneste møder har været rigtig god, hvilket betyder at vi begynder at nærme os grænsen for størrelsen af almindelige mødelokaler. Det er mega ærgerligt at skulle afvise deltagere, men det kan blive konsekvensen. Der er desværre en tendens til 5-10 udeblivelser til hvert møde, så overvej gerne lige en ekstra gang om i kan komme til mødet inden i tilmelder jer.

Møde nr. 11 afholdes mandag d. 4. februar kl. 17 til 20 hos Platon i København med følgende to indlæg på agendaen:

Big Data / Hadoop” præsenteres af Morten Post

Forvirret over emnet Big Data og hvordan Microsoft griber det an? Kom og få en introduktion til Microsofts Apache Hadoop distribution HDInsight, samt et bud på hvor det skal placeres ift. de kendte DW/BI værktøjer. Se også hvordan HDInsight kan benyttes med eksempelvis Excel.

Dashboard Madness with PerformancePoint Services” præsenteres af Just Blindbæk

Demo, demo, demo, demo and more demo. Do you need inspiration on how to set up and configure your dashboard? Then this session is for you. There will be a myriad of possibilities viewed and examined, ranging from the most simple with few components, to advanced setups with the integration of many different elements. Most of the examples are based on experience from real world implementations.

Tilmelding til mødet foregår ved indmeldelse i sub-gruppen “MsBIP møde nr. 11“. Der er max plads til 40 deltagere, så venligst kun indmeld dig i gruppen hvis du agter at deltage i mødet. Så kan vi nemlig holde styr på hvem og hvor mange som dukker op.

Godt nytår

januar 4, 2013 by · Leave a Comment 

Håber alle har haft en glædelig jul og nu er kommet godt ind i 2013. Vi kan sammen fejre, at vi netop har rundet medlem nr. 300 i vores LinkedIn gruppe og i næste uge afholder møde nr. 10.

Mødet afholdes allerede nu på mandag d. 7. januar kl. 17 hos Vestas i Aarhus med tre spændende appetizers indlæg på agendaen – sidste frist for tilmelding er fredag kl. 12. Læs mere om mødet her: http://msbip.dk/events/47/msbip-mode-nr-10/

Allerede om en måned afholdes årets andet møde – mere præcist mandag d. 4. februar kl. 17 hos Platon i København. Tilmeldingen til mødet åbnes i næste uge. På agendaen er “Big Data / Hadoop” og “Dashboard Madness with PerformancePoint Services”.

Som en sidste nytårs hilsen kan jeg oplyse at vi har modtaget en rabatkode til SQLBits XI konferencen, som du kan se ved at logge ind på vores LinkedIn gruppe. Registreringen åbner snarest – i mellemtiden kan du bruge tiden på at stemme på emner og dermed påvirke agendaen. Sidst jeg talte var der submitted indlæg fra fem danskere. Klik ind på: http://www.sqlbits.com/

MsBIP møde nr. 10

december 6, 2012 by · Leave a Comment 

Så er vi klar med møde nr. 10, hvilket jo så må være et lille jubilærums møde :-) Opstarten og opbakningen til MsBIP har været langt ud over min personlige forventning. Vi er nu tæt på 300 medlemmer – alle som i den ene eller anden udtrækning arbejder professionelt med Microsoft BI i Danmark. Med dette 10′ende møde har vi mere end levet op til ambitionen om et møde hver anden måned. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle de virksomheder som har ligget lokaler til møderne samt til dem som har holdt indlæg.

MsBIP møde nr. 10 afholdes mandag d. 7. januar kl. 17 til 20 hos Vestas i Aarhus. Vi prøver med et nyt koncept og har denne gang tre lidt kortere “appetizers” indlæg på agendaen. Det er samtidigt indlæg som alle er submitted til internationale konferencer, hvorfor teaser teksterne er skrevet på engelsk – håber I tager godt i mod det.

“MDX appetizers” præsenteres af Bjørn Dörr Jensen

This is not a MDX introduction course. But if you ever have wondered about what MDX can do, then come and take a look. The presentation is intended to give developers a little impression of the opportunities, but also the challenges in undertanding MDX.

  • Make your own set
  • Putting data into a histogram
  • Find the quartile
  • A percent share problem
  • Use catalogs view for auto generated unit tests

“Excel 2013 BI appetizers” præsenteres af Stephan Stoltze

What’s new beside PowerPivot and Power View? You probably already heard a lot of the wonders of PowerPivot and Power View, but will you have any other cool new BI features with Excel 2013. The answer is a big YES!
The session will be one long demo, where you will learn about stuff like Flash Fill, TimeLine Slicers, creating new calculated members and measures, Excel Applications and how the Excel Interactive View gives you the analytical power of Excel to use on any HTML table on any web page.

 

“PerformancePoint Services appetizers” præsenteres af Just Blindbæk

Demo, demo, demo, demo and more demo. Do you need inspiration on how to set up and configure your dashboard? Then this session is for you. There will be a myriad of possibilities viewed and examined, ranging from the most simple with few components, to advanced setups with the integration of many different elements. Most of the examples are based on experience from real world implementations.

 

Tilmelding til mødet foregår ved indmeldelse i sub-gruppen “MsBIP møde nr. 10“. Venligst kun indmeld dig i gruppen hvis du agter at deltage i mødet, da vi så kan holde styr på hvem og hvor mange som dukker op.

« Previous PageNext Page »